• Contact
  • Telefoon 030 - 6880 200
  • service@technische-bouwservice.nl

VCA Keuringen

Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting.

Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie).

Als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring).

Wij kunnen u helpen bij het vaststellen of één of beide keuringsverplichtingen op de arbeidsmiddelen van toepassing zijn. 

Een keuring moet na het installeren plaatsvinden voordat het arbeidsmiddel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen en moet worden herhaald wanneer het arbeidsmiddel is gedemonteerd en/of op een andere plaats wordt geïnstalleerd. Bij de keuring wordt beoordeeld of het arbeidsmiddel op de goede manier is geïnstalleerd en of het veilig en goed functioneert in de arbeidssituatie.

De keuring voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaatsvinden. Met zo'n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

Dit zijn de basisregels rondom het keuren van allerhande zaken die gebruikt worden in wellicht uw sector. Wij adviseren u graag over wat noodzakelijk is voor uw materiaal. Wij keuren uw materiaal bij ons in IJsselstein of bij u op locatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie.